Klachten

Als u een klacht heeft over de Spoedpost, dan horen wij dat graag. Klachten kunnen gaan over alle aspecten, omstandigheden of medewerkers van de Spoedpost, zoals bijvoorbeeld de huisartsen, assistentes, verpleegkundigen, specialisten en apotheekmedewerkers. Wij vinden het belangrijk om uw klacht – ook in het geval deze over meerdere medewerkers gaat – in één keer af te handelen.

In onze locaties zijn wij niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadigingen van uw eigendommen.

Hoe gaan wij om met uw klacht?

Wij willen uw onvrede zo snel mogelijk wegnemen. Afhankelijk van de personen die betrokken zijn bij uw klacht zal de bemiddeling via Zorggroep Almere of het Flevoziekenhuis verlopen. Als u na bemiddeling toch nog niet tevreden bent en uw klacht aan een klachtencommissie wilt voorleggen, dan is dat ook mogelijk.

Hoe dient u een klacht in?

Klachten over de Spoedpost kunt u indienen bij de klachtenopvang van MijnInfoPunt van het Flevoziekenhuis, te bereiken:

  • via telefoonnummer 036 - 868 90 16, van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren
  • via het papieren klachtenformulier, te vinden bij MijnInfoPunt en op de Spoedpost
  • via het digitale klachtenformulier
  • een brief schrijven is ook mogelijk. Stuur deze naar: Flevoziekenhuis, t.a.v. klachtenopvang MijnInfoPunt, Antwoordnummer 1700, 1300 WE, Almere. (postzegel niet nodig)

     

 
 

Spoedpost Almere is een samenwerking tussen Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en vrijgevestigde huisartsen.