Kosten

Met welke kosten moet u rekening houden?

Spoedpost Almere bestaat uit twee onderdelen:

1. De Huisartsenpost

De Huisartsenpost doet in de meeste situaties de eerste opvang van patiënten die contact opnemen met de Spoedpost. Huisartsenzorg is verzekerd via de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico. De tarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Voor 2018 gelden de volgende tarieven:

  • consult op de Spoedpost € 99,86
  • visite € 149,79
  • telefonisch consult € 25,00

Bent u niet verzekerd? Dan betaalt u de kosten van het consult zelf. Het afrekenen doet u gelijk bij de balie van de Huisartsenpost. Pinnen heeft de voorkeur, contant is ook mogelijk.

2. Het Flevoziekenhuis

De meeste zorg die vanuit het ziekenhuis geboden wordt, zal ook vergoed worden vanuit de basisverzekering. U kunt dit nalezen in de polis van uw eigen zorgverzekering. Houdt u in ieder geval rekening met het eigen risico dat voor ziekenhuiszorg geldt.

 
 

Spoedpost Almere is een samenwerking tussen Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en vrijgevestigde huisartsen.