Hulp

Welke hulp kunt u van ons verwachten?

Als u de Spoedpost belt, krijgt u een triage-assistent aan de telefoon. Deze assistent is speciaal opgeleid om snel de ernst van de klachten vast te stellen en te bepalen welke zorg u nodig heeft. Dit gebeurt in overleg met de dienstdoende huisarts. Er zijn vijf mogelijkheden: 

1. Telefonisch advies

De triage-assistent geeft u telefonisch uitleg en advies over hetgeen u zelf kunt doen (gecontroleerd door de dienstdoende huisarts). 

2. Consult op de Spoedpost

U krijgt het advies om naar de Spoedpost te komen voor onderzoek door de dienstdoende huisarts of een verpleegkundige (gecontroleerd door de huisarts).

3. Consult bij u thuis = visite

De huisarts komt naar u toe en legt een visite bij u af. De huisarts zal dit alleen doen als u om medische redenen niet in staat bent om zelf naar Spoedpost Almere te komen.

4. Verwijzing naar het Flevoziekenhuis

Er kunnen redenen zijn voor een directe verwijzing naar het Flevoziekenhuis als sprake is van een acute levensbedreigende situatie. U zou ook een verwijzing kunnen krijgen voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis op een later moment.

5. Inzet ambulance

Indien noodzakelijk kan de triage-assistente de ambulancedienst vragen om naar u toe te gaan.

 
 

Spoedpost Almere is een samenwerking tussen Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en vrijgevestigde huisartsen.