Veelgestelde vragen

Waarom moet ik eerst bellen?

Juist bij spoedeisende klachten is het belangrijk dat u snel de juiste medische hulp krijgt. Dit kan het snelst telefonisch worden vastgesteld.

Wie krijg ik aan de telefoon?

Als u Spoedpost Almere belt, krijgt u een triage-assistent aan de telefoon. Deze assistent is speciaal opgeleid om snel de ernst van de klachten vast te stellen en te bepalen welke zorg u nodig heeft.

Mogen triage-assistenten mij een medisch advies geven?

Ja, triage-assistenten zijn speciaal opgeleid om snel te beoordelen hoe ernstig uw klacht is. U kunt vertrouwen op hun deskundigheid. De medische adviezen worden altijd gecontroleerd door de dienstdoende huisarts.

Mag ik ook langskomen als ik overdag geen tijd heb?

Nee, de Spoedpost is er alleen voor spoedeisende hulp in de avond-, nacht- en weekenduren en op officiële feestdagen.

Wordt mijn eigen huisarts geïnformeerd?

Ja, uw eigen huisarts krijgt een verslag van uw klachten en het advies dat u heeft gekregen.

Kan ik op de Spoedpost ook medicijnen krijgen?

Nee, een Spoedpost mag geen medicatie verstrekken. Wel kan de dienstdoende huisarts u zo nodig medicatie toedienen in het kader van acute zorg. Als het nodig is, krijgt u van de dokter een recept waarmee u naar de apotheek kunt gaan.

Ik heb alleen maar met de doktersassistent of triage-assistent gesproken en ik ontvang toch een rekening. Hoe zit dat?

Ook het contact met een doktersassistent, waarbij een advies wordt verstrekt, is een telefonisch consult. Het is niet altijd noodzakelijk om contact te hebben met een huisarts. Een advies van de doktersassistent wordt altijd door een huisarts gecontroleerd.

Ik ben het niet eens met (de hoogte van) de rekening. Wat moet ik doen?

U kunt eerlijk gezegd weinig doen. Ook Spoedpost Almere moet zich houden aan duidelijke voorschriften die zijn goedgekeurd door het College Tarieven Gezondheidszorg. Dit college schrijft voor welke bedragen voor welke behandelingen of welke adviezen in rekening mogen worden gebracht. Wilt u alsnog een klacht indienen, dan kunt u dit doen door het klachtenformulier, verkrijgbaar bij de Spoedpost, in te vullen en naar ons toe te sturen.

Overdag spoedzorg nodig?

Als u overdag telefonisch contact heeft met uw eigen huisarts zal hij/zij u zo nodig naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis verwijzen. Uw huisarts zal u adviseren rechtstreeks naar het ziekenhuis te gaan of eerst bij hem/haar langs te komen.

Waarom moet ik mij legitimeren op de Spoedpost?

Vanaf 1 juni 2009 zijn alle Spoedposten verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren. Het BSN is een uniek persoonsgebonden nummer dat Spoedposten gebruiken voor betrouwbare uitwisseling van medische gegevens en het voorkomen van persoonsverwisselingen.

U kunt zich legitimeren met uw paspoort, identiteitskaart, vreemdelingenkaart of rijbewijs. Kinderen tot 14 jaar kunnen zich identificeren via het paspoort van de ouder(s) waarop zij bijgeschreven staan. Jongeren van 12 tot 14 jaar die niet willen dat hun ouders/verzorgers op de hoogte zijn van het bezoek aan de Spoedpost, kunnen zich legitimeren met een schoolpas.

Kunt u zich niet legitimeren, dan helpen wij u wel. De Spoedpost is verplicht uw BSN te controleren, maar kan u geen medische zorg weigeren. Helaas is het niet mogelijk uw medische gegevens bij andere zorgverleners dan uw huisarts op te vragen.

Heeft u vragen over ‘BSN in de zorg’. Kijk op www.infoBSNzorg.nl of bel met de servicedesk van het informatiepunt: 0900 232 43 42 (€ 0,01 per minuut).

Ik heb geen vervoer, kan de visitearts dan naar mij toe komen?

Wanneer u geen vervoer heeft is dit geen reden om de visitearts te sturen. U moet zelf voor vervoer zorgen. Probeer gezinsleden, familie, buren of bekenden in te schakelen of neem een taxi. Let op! De ziektekostenverzekeraars vergoeden geen zittend ziekenvervoer. 


De visite-arts komt alleen naar u toe als u om medische redenen niet naar de Spoedpost kunt komen.

Wat gebeurt er als de visite-arts bezig is en ik snel een huisarts moet hebben?

De Spoedpost werkt samen met de Regionale Ambulancevoorziening. Als een visite-arts niet binnen korte tijd bij u kan zijn en toch snelle hulp noodzakelijk is, wordt een ambulance ingezet. Deskundige zorg is in spoedgevallen dus altijd gegarandeerd.

Moet de visitearts binnen een bepaalde tijd bij een patiënt zijn?

Is er sprake van een echt spoedeisende melding – loopt bijvoorbeeld het leven van de patiënt gevaar of kan zo’n situatie ontstaan – dan moet binnen 15 minuten deskundige medische hulp aanwezig zijn. In principe is dit de visite-arts maar het kan ook een ambulance zijn. Verpleegkundigen van de ambulancedienst zijn zeer ervaren in het verlenen van spoedeisende hulp. Is de toestand van de patiënt minder ernstig dan probeert de visite-arts zo snel mogelijk – meestal binnen een uur – bij de patiënt te zijn. Voor ‘gewone’ visites naar bijvoorbeeld bewoners van woonzorgcentra wordt geen tijdsduur gehanteerd. Spoedgevallen hebben uiteraard voorrang op minder urgente visites, net als bij uw eigen huisarts.

Hoe komt de visitearts zo snel mogelijk op het juiste adres?

De chauffeur van de visite-arts heeft veel kennis van de regio en heeft in de visiteauto de beschikking over een navigatiesysteem. De visiteauto kan ook via de centrale meldkamer naar de plaats van bestemming worden geloodst.  De chauffeur van de visite-arts mag gebruik maken van zwaailicht en sirene wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie. In principe wordt dan, net als voor een ambulance, een tijd van 15 minuten gehanteerd. De visite-arts mag na toestemming van de Centrale Post Ambulancevervoer opdracht geven om zwaailicht en sirene aan te zetten.

Wat is de rol van de chauffeur van de visite-arts?

De chauffeur van de visite-arts is in dienst van Zorggroep Almere en is in spoedgevallen de rechterhand van de visite-arts. De chauffeur heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd. De chauffeur reikt instrumenten aan en/of bedient de apparatuur waarmee de visite-arts werkt en onderhoudt het contact met de Spoedpost en/of ambulancedienst.

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik via de Spoedpost een herhalingsrecept krijgen?

De Spoedpost verstrekt geen herhalingsrecepten. Alleen in zeer acute gevallen is een consult bij de Spoedpost mogelijk. U krijgt dan een recept voor medicatie in een hoeveelheid die voldoende is tot het moment van het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Bepaalde medicijnen verstrekt de Spoedpost nooit.

Hoe bereik ik de Spoedpost als ik 0900-nummers heb laten blokkeren?

Dan belt u ons ‘lokale’ nummer: 036 - 545 4 380 (lokaal tarief). Als u gebruik wilt maken van het 0900 nummer dan kunt u bij de KPN-winkels of via www.kpn.com de groep 0900-nummers waaronder Spoedpost Almere valt, laten deblokkeren. U kunt ook een formulier aanvragen via 0800-0402 (gratis). De duurdere telefoonnummers van spelletjes-, seks-, en informatienummers blijven dan wel geblokkeerd.

 
 

Spoedpost Almere is een samenwerking tussen Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en vrijgevestigde huisartsen.