SPOEDLIJN

avond, nacht, weekend, feestdagen

0900 203 0203

SPOEDLIJN

avond, nacht, weekend, feestdagen

0900 203 0203

SPOEDLIJN

overdag

Bel uw huisarts ►

SPOEDLIJN

overdag

Bel uw huisarts


Klik hierboven de naam van uw huisarts aan voor de gegevens.


Archipel
036 54 54 205
Poëziestraat 360
1321 HZ Almere


Castrovalva
036 54 54 283
Juan Grisstraat 50
1328 SV Almere


De Binder
036 54 54 224
Edelhertweg 2
1338 EC Almere


De Boog
036 54 54 242
Lavendelplantsoen 68
1313 GA Almere


De Bouwmeester
036 54 54 264
M.J.G Molièrestraat 2
1333 KC Almere


De Compagnie
036 54 54 303
Balistraat 1
1335 JN Almere


De Haak
036 54 54 362
Schoolstraat 32
1354 HP Almere


De Notekraker
036 54 54 442
Wim Kanplein 1
1311 LH Almere


De Spil
036 54 54 623
's Hertogenboschplein 1
1324 WB Almere


Filmwijk
036 54 54 344
Greta Garboplantsoen 1
1325 HE Almere


Het Noorderdok
036 54 54 421
Razeil 29
1319 EA Almere


Oost
036 54 54 461
Kolkgriend 50
1356 BC Almere


Opmaat
036 54 54 485
Rimsky-Korssakovweg 51
1323 LR Almere


Parkwijk
036 54 54 525
Watercipresstraat 1
1326 CE Almere


Prisma
036 54 54 586
Soerabajastraat 1
1335 GT Almere


Vizier
036 54 54 371
Duistlandstraat 1
1363 BG Almere


Medi-Mere Buiten
036 532 9988
Haasweg 9
1338 AW Almere


Medi-Mere Duin
036 532 9988
Beneluxlaan 573
1363 BJ Almere


Medi-Mere Haven
036 532 9988
Kerkstraat 90
1354 AC Almere


Medi-Mere Poort
036 532 9988
Beneluxlaan 573
1363 BJ Almere


Medi-Mere Stad
036 532 9988
Bartokweg 161
1336 ZX Almere


Het Duyfken
036 532 5550
Pieter van Damstraat 34
1335 PG Almere


De Waterlelie
036 537 3435
Edvard Munchweg 35
1328 MB Almere


Homerus
036 539 7390
Trojestraat 60
1363 VL Almere


De Vliegeraar
036 303 0105
Catootjepad 65
1336 JG Almere


Huisartsenpraktijk Afiya
036 303 0350
Spoordreef 22
1315 GP Almere


Dokter Didden
036 534 1414
Randstad 2120
1314 BM Almere


Hacuserk
036 537 1493
Leguaanstraat 43
1338 HC Almere

LEVENSBEDREIGEND

1-1-2

Als u belt, houd de volgende gegevens bij de hand:
• uw verzekeringpasje
• uw legitimatie voor uw burgerservicenummer (BSN)
• de naam van uw huisarts
• uw medicijngebruik

LEVENSBEDREIGEND

1-1-2

Als u belt, houd de volgende gegevens bij de hand:
• uw verzekeringpasje
• uw legitimatie voor uw burgerservicenummer (BSN)
• de naam van uw huisarts
• uw medicijngebruik

Huisartsenpost

U wordt eerst geholpen op de Huisartsenpost. Daar werken huisartsen uit heel Almere die op dat moment dienst hebben.
Dit zijn huisartsen die overdag werken bij één van de huisartsenpraktijken in Almere.

Spoedeisende Hulp

Heeft u hulp nodig van een specialist? Dan wordt u doorgestuurd naar de Spoedeisende hulp van het Flevoziekenhuis.

Apotheek De Brug

Apotheek De Brug vindt u in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. Daar kunt u uw medicijnen ophalen.

Bel eerst

U heeft goede zorg nodig. Belangrijk is dat u eerst belt voordat u langskomt. Langskomen is niet altijd de beste keuze. Als u het telefoonnummer van de Spoedpost belt, krijgt u een triage assistent van de Huisartsenpost aan de telefoon. Dit is een speciaal opgeleide doktersassistent of verpleegkundige. Zij stelt u gerichte vragen en bepaalt snel en deskundig welke zorg u op dat moment nodig heeft. Dit gaat in overleg met de huisarts die op dat moment werkt op de Huisartsenpost. U krijgt één van onderstaande adviezen:

1 Telefonisch advies

U krijgt telefonisch advies wat u het beste kunt doen.

2 Consult

Er is verder onderzoek of behandeling nodig. Er wordt een afspraak met u gemaakt. Op de afgesproken tijd komt u naar de Huisartsenpost.

3 Visite

U heeft dringend hulp nodig maar u kunt om medische redenen niet langskomen. Dan komt de huisarts naar u toe.

4 Spoedeisende Hulp

U bent ernstig verwond of in levensgevaar? Dan wordt u direct geholpen opde Spoedeisende Hulp van het Flevoziekenhuis.

5 Poli van het Flevoziekenhuis

Bent u al onder behandeling bij een specialist het Flevoziekenhuis? Bel dan rechtstreeks met de poli van het Flevoziekenhuis. Zij kunnen u beter helpen.

6 Ambulance

Is er een levensbedreigende situatie en telt elke minuut? Dan komt de ambulance naar u toe.

KOSTEN

Kosten Huisartsenpost

Alle huisartsenzorg is verzekerd via de basisverzekering. Dit betekent dat deze kosten niet ten koste gaan van uw eigen risico. U hoeft dus geen kosten te betalen voor huisartsenzorg.

 

Geen ziektekostenverzekering

Bent u niet verzekerd? Dan kunt u gelijk betalen bij de balie van de Huisartsenpost, liefst per pin. In bepaalde situaties ontvangt u een factuur thuis. De hoogte van de kosten worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

De tarieven voor 2019 zijn:
- Consult op de Huisartsenpost € 106,75
- Visite door de huisarts bij u thuis € 160,13
- Telefonisch consult € 25,00

De tarieven voor 2019 zijn:

- Consult op de Huisartsenpost:
€ 106,75

- Visite door de huisarts bij u thuis:
€ 160,13

- Telefonisch consult:
€ 25,00

Kosten Spoedeisende hulp

De meeste ziekenhuiszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Informeer bij uw zorgverzekering welke kosten er worden vergoed.
Let op: de kosten voor ziekenhuiszorg gaan ten koste van uw eigen risico.

 

Eigen risico

Wilt u meer weten over het eigen risico? Kijk u dan op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Zelfzorgtips

U kunt heel eenvoudig betrouwbaar medisch advies krijgen via verschillende apps en websites.

moetiknaardedokter.nl

Start Zelftriage

Download de app in Google Play

Download de app in App Store

thuisarts.nl

Bezoek thuisarts.nl

ehbo.nl

Bezoek ehbo.nl

Informatie over de EHBO-app

Tips voor Ongevallen

moetiknaardedokter.nl

Start Zelftriage
Download de app in Google Play

Download de app in App Store

thuisarts.nl

Bezoek thuisarts.nl

ehbo.nl

Bezoek ehbo.nl
Informatie over de EHBO-app
Tips voor Ongevallen

Veelgestelde vragen

Bellen

Waarom moet ik eerst bellen en mag ik niet gelijk langskomen?

U wilt de beste zorg. Daarom is eerst bellen belangrijk. Langskomen is niet altijd het beste voor u op dat moment. Als u belt krijgt u een speciaal opgeleide triage assistent aan de telefoon. Zij kan snel en goed inschatten welke hulp u nodig heeft.


Wie krijg ik aan de telefoon?

U krijgt de triage assistent aan de telefoon. De triage assistent kan snel de ernst van uw klachten inschatten en bepalen welke zorg u nodig heeft. Zij is hier speciaal voor opgeleid.

Zorg

Mogen triage assistenten medisch advies geven?

Jazeker, triage assistenten zijn speciaal voor opgeleid om u medisch advies te geven. U kunt vertrouwen op hun kennis en kunde. Alle medische adviezen worden gecontroleerd door de dienstdoende huisarts van de Huisartenpost.


Mag ik ook overdag langskomen?

Nee, de Huisartsenpost is er alleen voor spoedeisende hulp in de avond-, nacht- en weekenduren en op officiële feestdagen. Overdag kunt u terecht bij uw eigen huisarts.


Heeft u overdag met spoed zorg nodig?

Als u overdag met spoed zorg nodig heeft bel dan de spoedlijn van uw eigen huisarts.
Is het levensbedreigend en telt elke minuut? Bel dan 112.


Wordt mijn eigen huisarts geïnformeerd na mijn bezoek?

Ja, uw eigen huisarts krijgt een verslag van uw bezoek.

Kosten

Waarom krijg ik een rekening als ik alleen maar met de triage assistent heb gesproken.

Het telefonisch contact met de triage assistent van de Huisartenpost is een telefonisch consult. Daar zijn kosten aan verbonden. Deze kosten brengen wij bij u in rekening.


Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met (de hoogte van) de factuur?

De tarieven worden jaarlijks vastgelegd door het College Tarieven Gezondheidszorg. Daar moeten wij ons aan houden. Bent u het niet eens bent met uw factuur dan kun u een klacht indienen, dat kan hier.

Legitimatie

Waarom moet ik mij legitimeren?

Wij zijn verplicht om uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren. Het BSN is een uniek persoonsgebonden nummer. Het wordt gebruikt voor betrouwbare uitwisseling van medische gegevens en het voorkomt persoonsverwisselingen.


Hoe moet ik mij legitimeren?

U legitimeert zich met uw paspoort, identiteitskaart, vreemdelingenkaart of rijbewijs. Dit geldt ook voor kinderen. Jongeren van 12 tot 14 jaar die niet willen dat hun ouders/verzorgers op de hoogte zijn van het bezoek aan de Huisartsenpost, kunnen zich legitimeren met hun schoolpas.


Ik heb geen legitimatie bij me maar wel met spoed hulp nodig.

Natuurlijk helpen wij u. Maar het is wel nodig dat u op een later tijdstip langs komt met uw legitimatie. Wij zijn verplicht om uw BSN te controleren. Zonder uw BSN kunnen wij geen medische gegevens van u opvragen bij andere zorgverleners dan uw huisarts.


Wilt u meer weten over BSN in de zorg?

Kijk op www.infoBSNzorg.nl of bel met de Servicedesk van het informatiepunt via tel. 0900 - 232 43 42 (€ 0,01 per minuut).

Zorg bij u thuis

Ik heb geen vervoer. Kan de dokter dan naar mij toe komen?

Nee, de dokter komt alleen naar u toe als u om medische redenen niet naar ons toe kunt komen. Wij adviseren u om uw familie, buren of bekenden in te schakelen.


Wat gebeurt er als ik snel hulp thuis nodig heb en de huisarts niet snel kan langskomen?

U krijgt altijd snel hulp. Als de dienstdoende huisarts niet snel bij u kan zijn dan sturen wij een ambulance naar uw huis.


Hoe snel moet er hulp bij een patiënt zijn?

Bij een levensbedreigende situatie is er binnen 20 minuten deskundige hulp. Dat kan de dienstdoende huisarts zijn of de ambulance.
In minder ernstige situaties is de dienstdoende huisarts zo snel mogelijk, meestal binnen één uur na de melding bij u.


Hoe komt de huisarts snel op het juiste adres?

De dokter wordt gereden door een chauffeur met veel kennis van Almere. In de visiteauto is een navigatiesysteem. Ook kan de Centrale Meldkamer van de Huisartsenpost aanwijzingen geven zodat snel de juiste bestemming wordt bereikt.


Heeft de auto van de visitearts sirene en zwaailicht?

Ja, er is in de auto een sirene en zwaailicht. Deze wordt alleen gebruikt bij een levensbedreigende situatie. Er is toestemming voor nodig van de Centrale Post Ambulancevervoer.


Wat is de rol van de chauffeur?

Tijdens een spoedgeval helpt de chauffeur de visitearts. De chauffeur geeft instrumenten aan, bedient de apparatuur en heeft soms contact met de Huisartsenpost of de ambulance. De chauffeur heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd.

Medicijnen

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik via de Huisartsenpost een herhaalrecept krijgen?

Nee, op de Huisartsenpost kunt u geen herhaalrecept krijgen. Bij hoge uitzondering en in zeer acute gevallen is het mogelijk dat u een recept krijgt voor een kleine hoeveelheid medicijnen. Met deze herhaalmedicijnen redt u het tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Bepaalde medicijnen verstrekt de Huisartsenpost nooit.


Kan ik op de Huisartsenpost ook medicijnen krijgen?

Nee, op de Huisartsenpost kunt u geen medicijnen krijgen. Voor medicijnen kunt u terecht bij apotheek De Brug https://www.zorggroep-almere.nl/apotheken/locaties/apotheek-de-brug/ in de centrale hal in het Flevoziekenhuis.

Uw bezoek

Waarom worden soms mensen die later in de wachtkamer komen eerder geholpen?

Wij helpen u zo snel mogelijk. Toch lijkt het soms dat anderen sneller aan de beurt zijn. Dat kan want in de wachtkamer zitten mensen bij elkaar die op verschillende zorgverleners wachten. U wacht niet allemaal op dezelfde zorgverlener. Het is wel zo dat mensen met nog ernstigere klachten dan u eerder aan de beurt zijn.


Waarom zit ik soms heel lang te wachten?

Het kan zijn dat u soms lang moet wachten. Dit kan een aantal redenen hebben:

  • mensen met ernstige acute aandoeningen gaan altijd voor;
  • er moet op de specialist gewacht worden;
  • de behandelkamer is bezet;
  • uw arts moet overleggen met een andere specialist;
  • het wachten is op uitslagen van onderzoeken.


Kan ik mijn eigendommen rustig laten liggen in de wacht- of behandelkamer?

Nee, u moet zelf op uw spullen letten. In de Huisartsenpost zijn wij niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadigingen van uw eigendommen.

Klachten

Wij doen er alles aan om uw bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Als u niet tevreden bent stellen wij het op prijs als u dit aan ons laat weten. De klachtenafhandeling gaat via Zorggroep Almere (Huisartsenpost) of het Flevoziekenhuis (Spoedeisende Hulp). Dit hangt af van waar op uw klacht betrekking op heeft.

Hoe dient u uw klacht in?
  1. Via het digitale klachtenformulier hieronder.
2. Een brief sturen kan ook: Flevoziekenhuis
T.a.v. Klachtenopvang Mijn InfoPunt
Antwoordnummer 1700
1300 WE ALMERE

2. Per brief, een postzegel is niet nodig:
Flevoziekenhuis
T.a.v. Klachtenopvang Mijn InfoPunt
Antwoordnummer 1700
1300 WE ALMERE

Vermeld in uw brief duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en een korte beschrijving van wat er is gebeurd. Een postzegel is niet nodig.

Heeft u nog een vraag over het indienen van een klacht?

Neemt u dan contact op met MijnInfopunt: 036 – 86 89 016, op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.

NB wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadigingen van uw eigendommen.

Heeft uw klacht betrekking op de Huisartsenpost of Spoedeisende Hulp? *
Wie was en/of waren bij de gebeurtenis betrokken?*
Heeft u uw klacht al eerder bij de Spoedpost gemeld? *
Achternaam en voorletter(s) klager *
Geslacht *
Geboortedatum klager*
Postcode en huisnummer *
Straatnaam en Woonplaats *
Telefoonnummer *
E-mail adres *
Voor adequate afhandeling vragen wij toestemming om, indien nodig, uw medische gegevens te raadplegen*