Kosten

Met welke kosten moet u rekening houden?

Spoedpost Almere bestaat uit twee onderdelen:

1. De Huisartsenpost

De Huisartsenpost doet in de meeste situaties de eerste opvang van patiënten die contact opnemen met de Spoedpost. Huisartsenzorg is verzekerd via de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico. De tarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor 2015 gelden de volgende tarieven:

  • een consult op de post € 84,91
  • een visite € 127,38
  • een telefonisch consult € 25,00

Wanneer betaalt u uw behandeling zelf?
Als u niet verzekerd bent of als uw zorgverzekeraar niet is aangesloten bij Vecozo. Op www.vecozo.nl/web (zie kop ‘Overzicht zorgpassen’) kunt u zien of uw zorgverzekeraar bij Vecozo is aangesloten. Ook passanten uit het buitenland, die geen Europese verzekeringpas hebben, betalen het consult gelijk zelf. Het consult kan met pinpas of contant aan de balie worden afgerekend.

2. Het Flevoziekenhuis

De meeste zorg die vanuit het ziekenhuis geboden wordt, zal ook vergoed worden vanuit de basisverzekering. U kunt dit nalezen in de polis van uw eigen zorgverzekering. Houdt u in ieder geval rekening met het eigen risico dat voor ziekenhuiszorg geldt.

 
 

Spoedpost Almere is een samenwerking tussen Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en vrijgevestigde huisartsen.